Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activi pe piata muncii!
POSDRU/100/5.1/G/77939
Am aflat pentru voi
Activitati

1.     Managementul proiectului

Activitatea de management a proiectului este o activitate continuă pe durata celor 24 luni de implementare a proiectului, prin care se va urmări asigurarea condiţiilor obligatorii care furnizează atingerea obiectivelor proiectului.

2.     Informare și publicitate

Campania de promovare are ca principal scop informarea potenţialilor beneficiari în ceea ce priveşte activităţile proiectului şi asigurarea vizibilităţii proiectului derulat.

De asemenea își propune să mențină o comunicare constantă cu mass-media.

achizitii3.     Achiziții

Pentru implementarea proiectului vor fi achiziţionate echipamente  de calcul şi echipamente periferice de calcul, mobilier şcolar pentru dotarea sălilor de curs cât şi toate materiale consumabile necesare desfăşurării activităţilor.

4.     Recrutarea, selecția și înscrierea grupurilor țintă

Recrutarea beneficiarilor:

consiliere- directă – prin consultarea bazei de date cu şomerii din judeţul Constanţa, realizată prin contactare directă şi distribuire de pliante de promovare în punctele de interes ale potenţialilor beneficiari.

- indirectă – ca urmare a organizării campaniei de promovare (comunicate de presă, anunţuri în presa locală, plasarea de afişe în punctele de interes ale potenţialilor beneficiari).

consiliere5.     Informare și consiliere profesională

  • elaborare chestionare pentru consultanţă individuală, teste psihologice, înscrierea persoanelor asistate;
  • consultanţă individuală în redactarea instrumentelor specifice pentru căutarea unui loc de muncă şi participarea la interviuri (CV, scrisori de intenţie,etc.);
  • aplicaţii practice de căutare a unui loc de muncă;
  • consiliere pentru evaluarea şi autoevaluarea personalităţii, elaborarea planurilor individuale de instruire şi dezvoltare, pregătirea traseului profesional, dezvoltarea abilităţii şi a încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

6.     Formare profesională

formareSelecţia persoanelor care vor participa la cursuri se va face prin activitatea de informare şi consiliere profesională şi va ţine cont de opţiunile şi aptitudinile persoanelor respective.

Se vor organiza 4 programe de calificare-iniţiere, în următoarele ocupaţii:

-          Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice;

-          Confecţioner geam termoizolator;

-          Inspector protecţia muncii;

-          Tinichigiu auto.

7.     Medierea muncii

Crearea unui „Centru de ocupare” on-line pentru educarea şi facilitarea identificării unui loc de muncă, accesibil tuturor persoanelor interesate.

În urma derulării acestei activităţii de informare consiliere profesională se vor identifica şi selecta persoanele care vor participa la programele de formare profesională ce urmează a se desfăşura în cadrul proiectului.

targetREZULTATE AȘTEPTATE

  1. Crearea premiselor începerii unui proces de formare continuă, care va îmbogăți mobilitatea profesională, pentru a putea beneficia, pe termen lung, de oportunitățile de ocupare dar și pentru a crește coeziunea socială.
  2. Proiectul va îmbunătăţi pe termen lung situaţia grupului ţintă identificat, în primul rând printr-o schimbare de mentalitate şi atitudini faţă de piaţa muncii.
  3. Beneficiarii vor înţelege că trebuie să aibă un comportament activ pentru identificarea propriului loc de muncă şi mai ales îşi vor identifica rolul în gestiunea propriei cariere, vor înţelege mecanismele pieţei forţei de muncă şi vor avea capabilitatea de a se autocunoaşte şi autoevalua obiectiv, comparativ cu cerinţele pieţei, asigurându-se astfel permanenta adaptabilitate a forţei de muncă la cerinţele în schimbare de pe piaţă.
Anunturi publicitare
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR27.06.2012
ANUNT PUBLICITAR05.04.2012
ANUNT PUBLICITAR09.01.2012
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
Comunicare rezultat procedura de achizitie11.07.2011
ANUNT PUBLICITAR30.06.2011
ANUNT PUBLICITAR24.06.2011