Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activi pe piata muncii!
POSDRU/100/5.1/G/77939
Am aflat pentru voi
ANUNT PUBLICITAR
03.09.2012

SC Consultanta Profesionala si Recrutare de Personal SRL, cu sediul in Constanta, Piata
Ovidiu nr. 11, bl. A, sc. A, ap. 7, tel. 0341/710101, anunta initierea procedurii de cercetare
a pietei – studiu de piata (conform Instructiune AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 ), in vederea
atribuirii Contractului de achizitie servicii de arhivare.
Obiectul contractului consta in achizitionarea de servicii de arhivare de la un operator
economic. Detalierea specificatiilor tehnice se regaseste in fisa de date a achizitiei, parte
componenta a caietului de sarcini, disponibila la beneficiar.
Finantarea contractului de achizitie se realizeaza prin intermediul contractului de finantare
POSDRU/100/5.1/G/77939, in cadrul proiectului „Activi pe piata muncii”, implementat pe o
perioada de 24 luni.
Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este „pretul cel mai scazut”,
in conditiile respectarii criteriilor tehnice minimale descrise in documentatia de atribuire.
Documentatia de atribuire aferenta contractului, in baza careia trebuie elaborata oferta poate fi
obtinuta gratuit, direct de la sediul beneficiarului.
Termenul limita de depunere a ofertei este data de 10.09.2012, orele 12.00 la sediul
beneficiarului.
Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la telefonul 0341/710101 sau mobil 0722/
778681, persoana de contact Alexandru Maxim.

Anunturi publicitare
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR27.06.2012
ANUNT PUBLICITAR05.04.2012
ANUNT PUBLICITAR09.01.2012
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
Comunicare rezultat procedura de achizitie11.07.2011
ANUNT PUBLICITAR30.06.2011
ANUNT PUBLICITAR24.06.2011