Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activi pe piata muncii!
POSDRU/100/5.1/G/77939
Am aflat pentru voi
Evaluarea impactului

Activitatea 7.5. Evaluarea impactului cursului (modul de percepere de către cursanți) 

Analiza în rândul beneficiarilor s-a realizat prin interpretarea chestionarelor completate de cursanți la finalizarea perioadei de formare profesionale.

Chestionarul a fost structurat pe următorii itemi:

- Considerați că acest curs de calificare și-a atins scopul?

- Vă rugăm să prezentați competențele asimilate și dezvoltate pe parcursul formării.

- Pentru fiecare afirmație alegeți răspunsul care o caracterizează cel mai bine:

 • Conținutul cursului a fost :
 • Eficiența formatorilor a fost:
 • Organizarea cursului a fost:
 • Explicațiile date de formatori au fost:
 • Nevoile dvs. competențe din timpul formării au fost:
 • Alte observații privind cursul (posibilități de optimizare).

- Grila de evaluare a cuprins răspunsuri între :

 • Foarte slab
 • Slab
 • Bine
 • Foarte bine
 • Excelent

Cursurile organizate în cadrul proiectului au fost evaluate astfel:

Printre competențele asimilate cursanții au menționat:

 • Însușirea elementelor legate de tehnică, tehnologie;
 • Interpretarea documentației tehnice
 • Tehnica lucrării profilelor din PVC și aluminiu;
 • Utilijale folosite în crearea tâmplăriei;
 • Protecția suprafețelor;
 • Noțiuni legate de protecția muncii și legislația care reglementează această activitate.

Alte observații privind cursurile organizate sunt:

 •  S-a sugerat nevoia de continuitate și pentru alte promoții;
 •  S-a apreciat utilitatea cursului prin faptul că facilitează încadrarea pe piața muncii;
 •  S-au apreciat de asemenea și formatorii ca fiind foarte bine pregătiți și foarte buni pedagogi.

Anunturi publicitare
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR27.06.2012
ANUNT PUBLICITAR05.04.2012
ANUNT PUBLICITAR09.01.2012
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
Comunicare rezultat procedura de achizitie11.07.2011
ANUNT PUBLICITAR30.06.2011
ANUNT PUBLICITAR24.06.2011