Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activi pe piata muncii!
POSDRU/100/5.1/G/77939
Am aflat pentru voi
17.10.2012

Marți, 16 octombrie 2012, S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal S.R.L. a organizat, în sala de conferințe a Hotelului Royal, din Constanța, seminarul de închidere al proiectului „Activi pe piața muncii!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul a urmărit facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor șomeri, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor aflate în şomaj pentru o perioadă de peste doi ani, promovând învățarea continuă pe tot parcursul vieții. „Prin proiectul „Activi pe piața muncii!” am dorit să venim în întâmpinarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, atât prin oferirea de servicii de informare și consiliere profesională cât și prin organizarea gratuită de cursuri de formare profesională în cele patru meserii în care societatea noastră avea deja experiență și pentru care fusese autorizată” a spus Vicențius Petrescu, Manager de Proiect și reprezentant legal al S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal S.R.L.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 de luni începând cu luna noiembrie, anul 2010 și finalizându-se în luna octombrie a anului 2012. Grupul țintă a fost inițial format din 150 de persoane dar în total un număr de 165 persoane au beneficiat de serviciile oferite prin proiect.

În cadrul seminarului au luat cuvântul dl. Vicențius Petrescu – Manager de Proiect, dna. Mihaela Manole – reprezentanta partenerului în proiect AJOFM Constanța cât și alți experți din cadrul proiectului, care au prezentat obiectivele proiectului, indicatorii și rezultatele finale.

La seminar au fost prezenţi reprezentanţi ai Organismului Intermediar Regional, autorități publice locale, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanți ai mediului de afaceri precum și persoane din grupul ţintă al proiectului.

Acest eveniment a fost ultima activitate organizată în cadrul proiectului, sustenabilitatea acestuia desfășurându-se prin Centrul de ocupare on-line creat pe website-ul proiectului (http://activi.cprp.ro/centru-de-ocupare-online/) care va pune în continuare la dispoziție informații și materiale și va acorda consultanță gratuită categoriei de beneficiari vizate, costurile urmând să fie suportate de către Solicitant.

Materiale disponibile:

28.09.2012

SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, în parteneriat cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Constanța a organizat „Bursa locurilor de muncă”, Activitatea 8 – Medierea muncii, în cadrul proiectului „Activi pe piața muncii!”.

Activitatea s-a desfășurat în data de 28 septembrie 2012, în holul principal al Universităţii „Ovidius” Constanța.

Scopul Bursei locurilor de muncă a fost facilitarea găsirii unui loc de muncă pentru absolvenții cursurilor de calificare/specializare dezvoltate în proiect și anume cursurile de Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice, Confecționer geam termoizolator, Tinichigiu – vopsitor auto și Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă. Astfel, au fost invitați la Bursa locurilor de muncă un număr de 70 absolvenți ai cursurilor și alte persoane care au beneficiat de consiliere profesională pe perioada proiectului.

În cadrul evenimentului S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal S.R.L. a oferit participanților servicii de informare, consiliere și orientare profesională, prin intermediul experților săi în consiliere și medierea muncii, psiholog Daniela Petrescu, coordonator ocupare Sorin Chiriță, administrator atelier ocupare Manuel Igescu.

Un număr de 100 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă s-au înregistrat în baza de date a CPRP, urmând să beneficieze gratuit în perioada următoare de serviciile de informare, consiliere și medierea muncii, dezvoltate în cadrul Centrului de ocupare on-line.

La eveniment au participat 32 de agenți economici. Domeniile de activitate a agenților economici si locurile de munca ofertate au fost: Comerț cu amănuntul – 18; Construcții de clădiri – 13; Construcții și reparații nave – 9; Administrație publică – 4; Activități de secretariat – 3; Industrie alimentară – 3; Transporturi pe apă – 2; Învățământ – 2; Comerț cu ridicata – 1; Activități de asigurări și reasigurări – 2; Activități de servicii anexe extracției – 1; Activități auxiliare pentru intermedieri financiare – 6; Industria de construcții metalice și a produselor din metal – 1.

Un număr de 60 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost selectate de angajatori în vederea participării la interviul premergator angajării, fapt ce a marcat succesul bursei.

Au fost distribuite broșuri de diseminare a rezultatelor proiectului, în total fiind distribuite un număr de 100 de broșuri de diseminare, 200 de pliante și 57 de mape.

09.07.2012

SC CPRP SRL a participat la „Conferința absorbției fondurilor structurale și de coeziune” ce a avut loc în data de 06 iulie 2012 în stațiunea Mamaia. Evenimentul face parte din seria de conferințe regionale organizate de Ministerul Afacerilor Europene, prin Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale.

CPRP a participat la eveniment cu un stand de prezentare, cu scopul promovării rezultatelor proiectului Activi pe piața muncii! în cele 19 luni de implementare. Au fost distribuite 50 de mape de promovare proiectului în cadrul standului. Printre rezultate se numără:

-          165 șomeri/ persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pregătite prin cursuri de calificare/ specializare (indicatorul proiectului fiind de 150 persoane);

-          4 programe de formare profesională și 6 cursuri desfășurate (1 confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice, 1 confecționer geam termoizolator, 1 tinichigiu-vopsitor auto, 3 Inspector în domeniul SSM;

-          1 centru de ocupare on-line, activ și în continuă dezvoltare;

-          Număr evenimente în cadrul proiectului:  1 seminar de lansare a proiectului, 2 seminarii de diseminare rezultate, participare la 4 burse a locurilor de muncă.

La acest eveniment a participat și dl. Leonard Orban, Ministrul Afacerilor Europene care a ținut o alocuțiune referitoare la măsurile ministerului pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor structurale și de coeziune și  a răspuns întrebărilor membrilor participanți la conferință.

02.05.2012

Organizată în holul principal al Universităţii „Ovidius” Constanța, Bursa generală a locurilor de muncă a primit peste 1000 de persoane interesate în găsirea unui loc de muncă.

La eveniment au participat 42 de agenți economici cu un număr total de 871 de locuri de muncă, dintre care mai mult de jumătate erau pentru perioada estivală. Majoritatea posturilor disponibile au fost adresate persoanelor cu studii medii. Persoanele cu studii superioare au avut de ales dintr-un număr de 36 de posturi, în diferite domenii precum IT, marketing, economie și inginerie.

Cursul de specializare de Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă oferit de SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, gratuit prin proiectul Activi pe piața muncii! a venit în ajutorul celor care doreau o specializare în acest domeniu.

În total au fost înscrise un număr de 20 de persoane, grupa urmând a fi compusă din maxim 28 de persoane, dintre care toți cu școală postliceală tehnică sau studii superioare, aceasta fiind condiția de acces la curs. Persoanele înscrise au fost întroduse în baza de date urmând a beneficia de serviciile de informare, consiliere și medierea muncii pe care SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL le oferă prin intermediul Centrului de ocupare online.Toate cele 300 de pliante, ale proiectului Activi pe piața muncii!, repartizate acestui eveniment au fost împărțite, persoanele fiind receptive la oferta de cursuri gratuite, finanțate prin fonduri europene.
De menționat este faptul că deși prezența noastră era dedicată cursului de Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, numeroase persoane au dorit să fie informate cu privire la cursurile ce urmează a se organiza în viitor.
20.01.2012

În data de 17 ianuarie 2012, SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL a organizat la  Hotel Royal Constanta, in sala de conferinta pusa la dispozitie de SC Forum Media Concept SRL,  primul seminar de diseminare a rezultatelor în cadrul proiectului Activi pe piața muncii!, proiect care se desfășoară în perioada 01 noiembrie 2010 – 21 octombrie 2012, finanțat din Fondul Social European prin Programul  Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Amintim că beneficiarul SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal derulează proiectul Activi pe piața muncii! în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Scopul evenimentului a fost diseminarea rezultatelor proiecului din perioada noiembrie  2010 – ianuarie 2012, perioadă în care s-au derulat și finalizat trei cursuri și altele două sunt în desfășurare.

Programul seminarului de diseminare a cuprins o serie de prezentări ce au abordat teme precum:

• Activitate website/ centru de ocupare on-line;

• Analiza impactului cursurilor în rândul beneficiarilor;

• Analiza nevoilor de integrare profesională a beneficiarilor;

• Nivelul atingerii rezultatelor și indicatorilor;

• Dezvoltarea parteneriatului în cadrul proiectului.

La eveniment au participat un număr de 45 persoane, actuali și foști parteneri și colaborari, alte instituții ce activează în domeniu, precum și absolvenți ai cursurilor de formare profesională organizate în cadrul proiectului Activi pe piața muncii!. În cadrul seminarului s-a prezentat activitatea Centrului de ocupare on-line și dinamica accesărilor, precum și probleme și provocări cu care se pot confrunta persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Activitățile au fost susținute de specialiști cu experiență în domeniul TIC, resurselor umane și consilieri psihologi.

Informații suplimentare legate de proiect sunt disponibile pe pagina web a beneficiarului – www.cprp.ro.

Persoană de contact:

- Vicențius Petrescu – Manager de Proiect, vicentius.petrescu@cprp.ro

Materiale disponibile:

23.09.2011

La bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, eveniment organizat AJOFM la sediul Universității Maritime Constanța în data de 23 septembrie 2011, au participat tineri absolvenți ai facultăților atât de stat cât și private, cu așteptări mari de la piața muncii.

Raport_Bursa Locurilor de Munca

24.08.2011

În cadrul proiectului Activi pe piața muncii! ce urmărește dezvoltarea personală și profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal a organizat un program de workshopuri de dezvoltare personală și profesională.

Scopul evenimentului a fost sprijinirea participanților în cunoașterea de sine, astfel încât aceștia să facă alegeri corecte, să aibă inițiative și o atitudine proactivă în dezvoltarea profesională și orientarea în carieră, prin intermediul educației nonformale și a comunicării constructive pe diverse teme.

Acțiunea s-a adresat tuturor celor care simt dorință și nevoia de a se diferenția, de a identifica locul de muncă potrivit, de a atrage atenția potențialilor angajatori, de a se reprofila, de a avea o pregătire adaptată economiei mereu în schimbare, de a deveni antreprenori sau de a deprinde competențe și abilități recunoscute internațional pentru o carieră într-o țară dezvoltată.

Programul evenimentului FII ACTIV! a cuprins workshopuri ce au abordat teme precum:

• Proactivitatea  în dezvoltare profesională – Centrul de ocupare on-line
• Arta de a face față provocarilor prin alegeri corecte
• Marketing și Dezvoltare Personală

La acest eveniment au participat tineri aflați în căutarea unui loc de muncă precum și șomeri ce au discutat în cadrul workshopurilor tematice detalii despre Centrul de ocupare on-line din cadrul proiectului, modalități de accesare și înregistrare, marketing și dezvoltare personală precum și probleme și provocări cu care se pot confrunta persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Activitățile au fost susținute de specialiști cu experiență în domeniul TIC, resurselor umane și consilierii psihologice.

 Evenimentul FII ACTIV! s-a bucurat de interesul tinerlor participanți care au apreciat caracterul interactiv al evenimentului considerându-l o oportunitate în dezvoltarea lor personală și profesională.

Amintim că SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal derulează proiectul Activi pe piața muncii! în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Activitățile derulate în cadrul workshopurilor susțin obiectivul general al proiectului, facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor șomeri, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor aflate în şomaj pentru o perioadă de peste doi ani, promovând învățarea continuă pe tot parcursul vieții. Aceste persoane vor dobândi noi abilități și competențe profesionale și vor fi sprijinite să se autodezvolte.

27.05.2011

În luna mai a avut loc ce-a de-a doua bursa a locurilor de muncă la care SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL a participat. Evenimentul a fost organizat de AJOFM Constanța în data de 27 mai 2011, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Constanța. CPRP a venit cu o ofertă de cursuri gratuite în cadrul proiectului Activi pe piața muncii!, proiect co-finațat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Deși este o perioadă
dificilă în care toată lumea caută locuri de muncă, peste 30 de persoane au fost interesate de ideea recalificării profesionale, prin urmare de cursurile de calificare oferite de CPRP gratuit prin proiectul Activi pe piața muncii!.

18.04.2011

SC Consultanţă Profesională şi Recrutare de Personal SRL a participat  vineri, 15 aprilie 2011, la Bursa locurilor de muncă, oferind un program gratuit de integrare pe piaţa muncii compus din cursuri de calificare şi recalificare precum şi consiliere psihologică şi vocaţională, în cadrul proiectului Activi pe piaţa muncii !, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni! Axa prioritară 5, DMI 5.1. Evenimentul a fost organizat în cadrul Universităţii Ovidius, campus.

21.02.2011

Cele două organizaţii au decis să lucreze împreună deoarece deţin mix-ul ideal de competenţe pentru a se implica şi contribui activ la dezvoltarea economică şi socială a judeţului Constanța.

Conştientizând necesitatea îmbunătăţirii şi creşterii eficacităţii serviciilor de consiliere în carieră, orientare şi formare profesională pentru şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, considerând că pot creea acele pârghii, care să faciliteze angajarea acestor persoane, SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal (CPRP) şi partenerul Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM) au accesat o finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Valoarea toatală a proiectului este de 2.048.260,00 lei, din care:

Ø  1 770 720,77 lei – valoarea finanțării nerambursabile acordată din Fondul Social European;

Ø  175 126,23 lei – valoarea finanțării nerambursabile acordată din Bugetul Național;

Ø  102 413,00 lei – contribuția Beneficiarului.

 

Obiectivul general al proiectului este facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor șomeri, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor aflate în şomaj pentru o perioadă de peste doi ani, promovând învățarea continuă pe tot parcursul vieții. Aceste persoane vor dobândi noi abilități și competențe profesionale și vor fi sprijinite să se autodezvolte.

Se vor organiza 4 programe de calificare-iniţiere, în următoarele ocupaţii:

-          Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice;

-          Confecţioner geam termoizolator;

-          Inspector protecţia muncii;

-          Tinichigiu auto.

Rezultatele anticipate în urma implementării proiectului sunt:

*        150 de șomeri calificați

*        2 seminarii de diseminare a proiectului;

*        4 programe de formare profesională;

*        10 anunţuri de publicitate;

*        100 afişe;

*        3000 pliante de informare și publicitate;

*        3 rapoarte de monitorizare a grupului ţintă;

*        1 bursă a locurilor de muncă.

La seminar au participat cadre didactice, operatori economici, organizatii non-guvernamentale si studenti. S-au distribuit 50 de mape de prezentare si 150 de pliante.

11.12.2010

SC “Consultanta Profesionala si Recrutare de Personal” SRL, cu sediul in Constanta, Piata Ovidiu nr.11, bl.A, sc.A, ap.7, tel. (0341) 710 101, anunta initierea procedurii de cercetare a pietei – studiu de piata (conform Instructiune AMPOSDRU nr.26/31.08.2010), in vederea atribuirii Contractului de achizitie “Servicii de contabilitate”, CPV:79211000-6.
Obiectul contractului consta in achizitionarea de servicii de contabilitate catre un expert contabil (persoana fizica sau juridica), membru activ al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) care va realiza inregistrarile contabile aferente proiectului cu privire la contractul de finantare pentru perioada corespunzatoare desfasurarii proiectului 20.12.2010-30.11.2012. Detalierea specificatiilor tehnice se regaseste in caietul de sarcini care va constitui anexa la documentatia pentru ofertanti, disponibila la beneficiar.

Finantarea se realizeaza prin contractul de finantare POSDRU/100/5.1/G/77939 in cadrul proiectului “Activi pe piata muncii”. Criteriul de atribuire aplicat este pretul cel mai scazut in conditiile respectarii criteriilor tehnice minimale descrise. Documentatia de atribuire aferenta contractului, in baza careia trebuie elaborata oferta poate fi obtinuta gratuit, direct de la sediul beneficiarului.

Termenul limita de depunere a ofertei este 16.12.2010 orele 12.00 la sediul beneficiarului.

Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la telefonul (0341) 710 101 sau (0722) 778 681. Persoana de contact este Alexandru Maxim.

Anunturi publicitare
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR27.06.2012
ANUNT PUBLICITAR05.04.2012
ANUNT PUBLICITAR09.01.2012
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
Comunicare rezultat procedura de achizitie11.07.2011
ANUNT PUBLICITAR30.06.2011
ANUNT PUBLICITAR24.06.2011