Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activi pe piata muncii!
POSDRU/100/5.1/G/77939
Am aflat pentru voi
Lansare proiect Activi pe Piata Muncii
21.02.2011

Cele două organizaţii au decis să lucreze împreună deoarece deţin mix-ul ideal de competenţe pentru a se implica şi contribui activ la dezvoltarea economică şi socială a judeţului Constanța.

Conştientizând necesitatea îmbunătăţirii şi creşterii eficacităţii serviciilor de consiliere în carieră, orientare şi formare profesională pentru şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, considerând că pot creea acele pârghii, care să faciliteze angajarea acestor persoane, SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal (CPRP) şi partenerul Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM) au accesat o finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Valoarea toatală a proiectului este de 2.048.260,00 lei, din care:

Ø  1 770 720,77 lei – valoarea finanțării nerambursabile acordată din Fondul Social European;

Ø  175 126,23 lei – valoarea finanțării nerambursabile acordată din Bugetul Național;

Ø  102 413,00 lei – contribuția Beneficiarului.

 

Obiectivul general al proiectului este facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor șomeri, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor aflate în şomaj pentru o perioadă de peste doi ani, promovând învățarea continuă pe tot parcursul vieții. Aceste persoane vor dobândi noi abilități și competențe profesionale și vor fi sprijinite să se autodezvolte.

Se vor organiza 4 programe de calificare-iniţiere, în următoarele ocupaţii:

-          Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice;

-          Confecţioner geam termoizolator;

-          Inspector protecţia muncii;

-          Tinichigiu auto.

Rezultatele anticipate în urma implementării proiectului sunt:

*        150 de șomeri calificați

*        2 seminarii de diseminare a proiectului;

*        4 programe de formare profesională;

*        10 anunţuri de publicitate;

*        100 afişe;

*        3000 pliante de informare și publicitate;

*        3 rapoarte de monitorizare a grupului ţintă;

*        1 bursă a locurilor de muncă.

La seminar au participat cadre didactice, operatori economici, organizatii non-guvernamentale si studenti. S-au distribuit 50 de mape de prezentare si 150 de pliante.

Anunturi publicitare
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR27.06.2012
ANUNT PUBLICITAR05.04.2012
ANUNT PUBLICITAR09.01.2012
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
Comunicare rezultat procedura de achizitie11.07.2011
ANUNT PUBLICITAR30.06.2011
ANUNT PUBLICITAR24.06.2011