Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activi pe piata muncii!
POSDRU/100/5.1/G/77939
Am aflat pentru voi
31.08.2012

Obiectivul general al proiectului este facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor șomeri și a persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin oferirea unui pachet complex de servicii suport.

În cadrul proiectului s-au organizat patru programe de formare profesională:

-  Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice;

-  Confecţioner geam termoizolator;

-  Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă;

-  Tinichigiu – vopsitor auto.

Selecția  beneficiarilor a fost desfășurată în funcție de numărul de locuri disponibile pentru grupele de formare profesională, respectiv:

* 28 persoane selectate pentru cursul de Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice (04.04 – 05.08.2011);

* 84 persoane selectate pentru cursul de Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă (3 grupe – 16 – 27.05.2011, 06 – 17.06.2011 și 07 – 28.06.2012);

* 28 persoane selectate pentru cursul de Confecționer geam termoizolator (26.09.2011 – 02.03.2012);

* 25 persoane selectate pentru cursul de Tinichigiu – vopsitor auto (17.10.2011 – 31.03.2012);

ACTIVITATEA 7.5.   EVALUAREA IMPACTULUI CURSURILOR

(MODUL DE PERCEPERE DE CĂTRE CURSANȚI)

Analiza în rândul beneficiarilor s-a realizat prin interpretarea chestionarelor completate de cursanți la finalizarea perioadei de formare profesionale.

Chestionarul a fost structurat pe următorii itemi:

 •       Considerați că acest curs de calificare și-a atins scopul?
 •       Vă rugăm să prezentați competențele asimilate și dezvoltate pe parcursul formării.
 •       Pentru fiecare afirmație alegeți răspunsul care o caracterizează cel mai bine:
  • Conținutul cursului a fost :
  • Eficiența formatorilor a fost:
  • Organizarea cursului a fost:
  • Explicațiile date de formatori au fost:
  • Nevoile dvs. competențe din timpul formării au fost:
  • Alte observații privind cursul (posibilități de optimizare).

Grila de evaluare a cuprins răspunsuri între :

 • Foarte slab
 • Slab
 • Bine
 • Foarte bine
 • Excelent

Cursurile, în ordinea în care au fost organizate în cadrul proiectului, au fost evaluate astfel:

Printre competențele asimilate cursanții au menționat:

 • Însușirea elementelor legate de tehnică, tehnologie;
 • Interpretarea documentației tehnice specifice domeniului;
 • Tehnica lucrărilor de PVC, geam, tinichigerie – vopsitorie;
 • Utilijale folosite în crearea materialului finit;
 • Protecția suprafețelor;
 • Noțiuni legate de protecția muncii și legislația care reglementează această activitate.

Alte observații privind cursurile organizate sunt:

 • S-a sugerat nevoia de continuitate și pentru alte grupe de cursanți;
 • S-a apreciat utilitatea cursului prin faptul că facilitează încadrarea pe piața muncii;
 • S-au apreciat de asemenea și formatorii ca fiind foarte bine pregătiți și foarte buni pedagogi;
 • S-a apreciat Centrul de ocupare on-line care a fost foarte des vizitat și la care cursanții au aplicat prin înscriere.

04.07.2012

În data de 02 iulie 2012 a avut loc examinarea de final a cursului de Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă, acest curs fiind și ultimul program de formare profesională derulat în cadrul proiectului nostru.

Cursul s-a derulat în perioada 07-28.06.2012, cu un număr de 28 persoane înscrise dintre care 28 au absolvit, toți fiind certificați cu specializarea de Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă. Amintim că programul de specializare a întregit 80 de ore.

Pentru cei interesați, diplomele se vor elibera începând cu data de 16.07.2012, între orele 11-16.

Menționăm că proiectul „Activi pe piața muncii!” se apropie de sfârșit, finalizând o importantă parte din activități si anume partea de formare profesională.

În continuare urmează Evaluarea impactului cursurilor în rândul beneficiarilor în luna august, organizarea unei Burse a locurilor de muncă în luna septembrie și Seminarul de închidere a proiectului prevăzut pentru luna octombrie 2012.

09.06.2012

De astăzi în 3 săptămâni, 28 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pot deveni Inspectori în domeniul sănătății și securității în muncă. Cursul este de specializare și întregește 80 de ore. Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cod COR 315219, îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale. Acest curs este ultimul organizat în cadrul proiectului Activi pe piața muncii!, proiectul urmând a se încheia la finele anului.

09.04.2012

Cursul de Tinichigiu – Vopsitor Auto, derulat în perioada 17.10.2011 – 30.03.2012, a avut ca obiectiv calificarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor.

În data de 05.04.2012 a avut loc examinarea pentru acest curs de calificare. În cadrul cursului au fost înscrise 25 de persoane dintre care 25 au absolvit, toți fiind certificați cu calificarea de Tinichigiu – Vopsitor Auto. În urma absolvirii programului de pregătire profesională cursanții au dobândit cunoștințe și competențe de reparație și  întreținere  autovehicule.

Amintim că programul de calificare a întregit 720 de ore (240 teorie și 480 practică).

Pentru cei interesați, diplomele se vor elibera începând cu data de 18.04.2012, între orele 11-16.

07.03.2012

În data de 05.03.2012 a avut loc examinarea pentru cursul de calificare Confecționer geam termoizolator. În cadrul acestui curs au fost înscrise 28 de persoane dintre care 28 au absolvit, toți fiind certificați cu calificarea de Confecționer geam termoizolator.

Amintim că perioada desfășurării cursului a fost 26.09.2011 – 02.03.2012 și a întregit 720 de ore (240 teorie și 480 practică).

Pentru cei interesați, diplomele se vor elibera începând cu data de 02.04.2012, între orele 11-16.

20.02.2012

In perioada 31 mai – 20 februarie s-au inregistrat in total 1621 de vizite, aproximativ 180 de vizite lunare ale site-ului Activi pe Piata Muncii.

Din cei 1621 de vizitatori, aproximativ 48% au accesat si a doua oara site-ul, pentru a citi informatii in vederea ocuparii unui loc de munca.

In urma statisticilor furnizate de Google Analytics, cei mai multi vizitatori au fost din judetul Constanta, acestia avand ca punct de interes Centrul de ocupare, in special rubrica destinata persoanelor in cautarea unui loc de munca.

In medie un vizitator a petrecut cel putin trei minute pe site si a vizitat cel putin trei pagini ale site-ului. Cea mai vizitata pagina a site-ului dupa pagina de intro este Centrul de ocupare  avand peste 2500 de vizualizari.

Din cei 775 de vizitatori din judetul Constanta, mai mult de 10% au completat formularul Aplica, restul afland informatiile din rubrica “Am aflat pentru voi”.

17.01.2012

Cursurile de Confecționer geam termoizolator (început în data de 26.09.2012) și Tinichigiu – vopsitor auto (început în data de 17.10.2011) au fost întrupte pe perioada de pregătire practică, pe durata lunii ianuarie, datorită condițiilor meteo nefavorabile.

Începând cu data de 1 februarie 2012 cele două cursuri de formare profesională se reiau, pregătirea practică desfășurându-se la sediul ALMAGLASS pentru cursul de Confecționer geam termoizolator și la MARRA CAR SERVICE pentru cursul de Tinichigiu – Vopsitor auto.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail office@cprp.ro.

07.12.2011

Centrul de ocupare online din cadrul proiectului ”Activi pe piața muncii!”  actualizează periodic informații pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de muncă. Pentru informații actualizate, accesați Centrul de ocupare on-line, rubrica ”Am aflat pentru voi…”.

02.12.2011

În data de 02 decembrie 2011 s-a încheiat pregătirea teoretică pentru cursul de Tinichigiu – Vopsitor Auto și, începând cu data de 05 decembrie 2011, cursanții sunt așteptați la Marra Car Service, cu sediul în B-dul. Aurel Vlaicu nr. 125, Constanta, pentru pregătirea practică. Informații suplimentare la numărul 0734600719, persoană de contact Ing. Serghei Florin.

11.11.2011

În data de 11 noiembrie 2011 s-a încheiat pregătirea teoretică pentru cursul de Confecționer Geam Termoizolator și, începând cu data de 14 noiembrie 2011, cursanții sunt așteptați la Almaglass, cu sediul în B-dul. I.C. Bratianu nr. 45 Corp 4 Magazie 2, Constanta, pentru pregătirea practică. Informații suplimentare la numărul 0734600719, persoană de contact Ing. Serghei Florin.

01.11.2011

La 1 noiembrie 2010, în urmă cu 1 an, SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal (CPRP) şi partenerul Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM) au accesat o finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor șomeri, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor aflate în şomaj pentru o perioadă de peste doi ani, promovând învățarea continuă pe tot parcursul vieții. Aceste persoane vor dobândi noi abilități și competențe profesionale și vor fi sprijinite să se autodezvolte.

În cadrul proiectului ne-am propus o serie de activități dintre care menționăm mai jos pe cele derulate în primul an de implementare:

-       Campania de promovare a proiectului;

-       Recrutarea, selecția și înscrierea grupurilor țintă – 84 peroane înscrise;

-       Informarea și consilierea profesională – 84 persoane consiliate;

-       Formare profesională – 81 persoane certificate CNFPA din totalul de 84 persoane înscrise.

 

Rezultate în cifre după primul an de implementare al proiectului:

 • 3 programe de calificare/ specializare finalizate, în următoarele ocupaţii:

-          Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice (04.04.2011-05.08.2011);

-          Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (16.05.2011-27.05.2011; 06.06.2011-17.06.2011);

 • 2 programe de calificare aflate în derulare:

-       Confecţioner geam termoizolator (26.09.2011 – 13.02.2012);

-       Tinichigiu – vopsitor auto (17.10.2011 – 10.03.2012).

 • Evenimente organizate:

-       1 seminar de lansare a proiectului la care au participat 98 de persoane;

-       1 program de workshopuri FII ACTIV! la care au participat 45 persoane.

 • CPRP a participat în cadrul proiectului Activi pe piața muncii! la 3 burse ale locurilor de muncă, evenimente organizate de partenerul AJOFM Constanța, după cum urmează:

-       15.04.2011;

-       27.05.2011;

-       23.09.2011.

 • Materiale de informare și publicitate distribuite:

-       1500 pliante;

-       65 afișe;

-       2500 fluturași informativi.

 • 1 Centru de ocupare on-line activ.
 • 5 persoane certificate, din indicatorul de 15 stabilit până la finalul proiectului, și-au găsit un loc de muncă.

 

Informații suplimentare legate de activităţile proiectului sunt postate pe pagina web a solicitantului – www.cprp.ro. Persoană de contact:

-          Vicențius Petrescu – Manager de Proiect, vicentius.petrescu@cprp.ro

16.10.2011

În perioada 17 octombrie 2011 – 10 martie 2011 SC Consultanță Profesională și Recrutare de personal S.R.L. desfășoară în cadrul proiectului ”Activi pe piața muncii!” cursul de calificare pentru meseria de Tinichigiu – Vopsitor Auto, cu 25 persoane înscrise la curs.

Cursul se adresează persoanelor ce doresc să activeze pe piața muncii în domeniul tinighigerie vopsitorie auto. Acest curs de calificare se bazează pe aplicații practice, participanții vor asimila competențe precum:

 • Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat și transportat;
 • Protecția anticorozovă a suprafețelor;
 • Reparația cadrelor și a caroseriei;
 • Construcția și funcționarea automobilului;
 • Vopsirea automobilului;
 • Interpretarea documentației tehnice.

Practica se desfășoară într-un service autorizat, cu aplicarea regulilor de sănătate și securitate în muncă, la Marra Car Service.

Cod N.C.: 7134.2.4

Durata curs: 720 ore – 240 teorie și 480 practică

Nivel studii: 8 clase

 

25.09.2011

În perioada 26 septembrie 2011 – 13 februarie 2012 SC Consultanță Profesională și Recrutare de personal S.R.L. desfășoară în cadrul proiectului ”Activi pe piața muncii!” cursul de calificare pentru meseria de Confecționer geam termoizolator, cu 28 persoane înscrise la curs.

Confecționerul geam termoizolator execută operații tehnologice de prelucrare și asamblare a foilor de geam ce vor alcătui geamul termoizolator. La realizarea geamului confecționerul execută operații care implică responsabilitate și deprinderi practice:

 • Manipularea materiilor prime;
 • Depozitarea materiilor prime;
 • Analizarea și verificarea stării tehnice a mașinilor și instalațiilor;
 • Realizarea tăierii manuale a foii de geam;
 • Așezarea geamului pe rastele de distribuție pentru uscare.

Practica se desfășoară în hale de producție, cu aplicarea regulilor de sănătate și securitate în muncă, la Almaglass.

Cod N.C.: 7213.2.2

Durata curs: 720 ore – 240 teorie și 480 practică

Nivel studii: 8 clase

29.05.2011

Noua versiune a site-ului www.cprp.ro este acum disponibila.
Pentru orice sugestie legata de aspectul sau continutul noului site, va rugam sa folositi pagina Contact. Va multumim!

20.03.2011

In 18 Februarie 2011 in Constanta, la Hotel Royal, Bd Mamaia, a avut loc seminarul de lansare a proiectului “Activi pe piata muncii!”. Au fost invitati agenti economici, reprezentanti ai partenerului, AJOFM Constanta, persoane interesate de initiative care pun in aplicare politici de insertie sociala. Au fost prezentate obiectivele si activitatile proiectului, precum si modalitatile de accesare a cursurilor de formare, nivel II de calificare.

Anunturi publicitare
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR27.06.2012
ANUNT PUBLICITAR05.04.2012
ANUNT PUBLICITAR09.01.2012
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
Comunicare rezultat procedura de achizitie11.07.2011
ANUNT PUBLICITAR30.06.2011
ANUNT PUBLICITAR24.06.2011