Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activi pe piata muncii!
POSDRU/100/5.1/G/77939
Am aflat pentru voi
RAPORT DE EVALUARE A IMPACTULUI CURSURILOR
31.08.2012

Obiectivul general al proiectului este facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor șomeri și a persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin oferirea unui pachet complex de servicii suport.

În cadrul proiectului s-au organizat patru programe de formare profesională:

-  Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice;

-  Confecţioner geam termoizolator;

-  Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă;

-  Tinichigiu – vopsitor auto.

Selecția  beneficiarilor a fost desfășurată în funcție de numărul de locuri disponibile pentru grupele de formare profesională, respectiv:

* 28 persoane selectate pentru cursul de Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice (04.04 – 05.08.2011);

* 84 persoane selectate pentru cursul de Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă (3 grupe – 16 – 27.05.2011, 06 – 17.06.2011 și 07 – 28.06.2012);

* 28 persoane selectate pentru cursul de Confecționer geam termoizolator (26.09.2011 – 02.03.2012);

* 25 persoane selectate pentru cursul de Tinichigiu – vopsitor auto (17.10.2011 – 31.03.2012);

ACTIVITATEA 7.5.   EVALUAREA IMPACTULUI CURSURILOR

(MODUL DE PERCEPERE DE CĂTRE CURSANȚI)

Analiza în rândul beneficiarilor s-a realizat prin interpretarea chestionarelor completate de cursanți la finalizarea perioadei de formare profesionale.

Chestionarul a fost structurat pe următorii itemi:

 •       Considerați că acest curs de calificare și-a atins scopul?
 •       Vă rugăm să prezentați competențele asimilate și dezvoltate pe parcursul formării.
 •       Pentru fiecare afirmație alegeți răspunsul care o caracterizează cel mai bine:
  • Conținutul cursului a fost :
  • Eficiența formatorilor a fost:
  • Organizarea cursului a fost:
  • Explicațiile date de formatori au fost:
  • Nevoile dvs. competențe din timpul formării au fost:
  • Alte observații privind cursul (posibilități de optimizare).

Grila de evaluare a cuprins răspunsuri între :

 • Foarte slab
 • Slab
 • Bine
 • Foarte bine
 • Excelent

Cursurile, în ordinea în care au fost organizate în cadrul proiectului, au fost evaluate astfel:

Printre competențele asimilate cursanții au menționat:

 • Însușirea elementelor legate de tehnică, tehnologie;
 • Interpretarea documentației tehnice specifice domeniului;
 • Tehnica lucrărilor de PVC, geam, tinichigerie – vopsitorie;
 • Utilijale folosite în crearea materialului finit;
 • Protecția suprafețelor;
 • Noțiuni legate de protecția muncii și legislația care reglementează această activitate.

Alte observații privind cursurile organizate sunt:

 • S-a sugerat nevoia de continuitate și pentru alte grupe de cursanți;
 • S-a apreciat utilitatea cursului prin faptul că facilitează încadrarea pe piața muncii;
 • S-au apreciat de asemenea și formatorii ca fiind foarte bine pregătiți și foarte buni pedagogi;
 • S-a apreciat Centrul de ocupare on-line care a fost foarte des vizitat și la care cursanții au aplicat prin înscriere.

Anunturi publicitare
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR27.06.2012
ANUNT PUBLICITAR05.04.2012
ANUNT PUBLICITAR09.01.2012
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
Comunicare rezultat procedura de achizitie11.07.2011
ANUNT PUBLICITAR30.06.2011
ANUNT PUBLICITAR24.06.2011