Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activi pe piata muncii!
POSDRU/100/5.1/G/77939
Am aflat pentru voi
UN AN DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ACTIVI PE PIAȚA MUNCII!
01.11.2011

La 1 noiembrie 2010, în urmă cu 1 an, SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal (CPRP) şi partenerul Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM) au accesat o finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor șomeri, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a persoanelor aflate în şomaj pentru o perioadă de peste doi ani, promovând învățarea continuă pe tot parcursul vieții. Aceste persoane vor dobândi noi abilități și competențe profesionale și vor fi sprijinite să se autodezvolte.

În cadrul proiectului ne-am propus o serie de activități dintre care menționăm mai jos pe cele derulate în primul an de implementare:

-       Campania de promovare a proiectului;

-       Recrutarea, selecția și înscrierea grupurilor țintă – 84 peroane înscrise;

-       Informarea și consilierea profesională – 84 persoane consiliate;

-       Formare profesională – 81 persoane certificate CNFPA din totalul de 84 persoane înscrise.

 

Rezultate în cifre după primul an de implementare al proiectului:

  • 3 programe de calificare/ specializare finalizate, în următoarele ocupaţii:

-          Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice (04.04.2011-05.08.2011);

-          Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (16.05.2011-27.05.2011; 06.06.2011-17.06.2011);

  • 2 programe de calificare aflate în derulare:

-       Confecţioner geam termoizolator (26.09.2011 – 13.02.2012);

-       Tinichigiu – vopsitor auto (17.10.2011 – 10.03.2012).

  • Evenimente organizate:

-       1 seminar de lansare a proiectului la care au participat 98 de persoane;

-       1 program de workshopuri FII ACTIV! la care au participat 45 persoane.

  • CPRP a participat în cadrul proiectului Activi pe piața muncii! la 3 burse ale locurilor de muncă, evenimente organizate de partenerul AJOFM Constanța, după cum urmează:

-       15.04.2011;

-       27.05.2011;

-       23.09.2011.

  • Materiale de informare și publicitate distribuite:

-       1500 pliante;

-       65 afișe;

-       2500 fluturași informativi.

  • 1 Centru de ocupare on-line activ.
  • 5 persoane certificate, din indicatorul de 15 stabilit până la finalul proiectului, și-au găsit un loc de muncă.

 

Informații suplimentare legate de activităţile proiectului sunt postate pe pagina web a solicitantului – www.cprp.ro. Persoană de contact:

-          Vicențius Petrescu – Manager de Proiect, vicentius.petrescu@cprp.ro

Anunturi publicitare
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR03.09.2012
ANUNT PUBLICITAR27.06.2012
ANUNT PUBLICITAR05.04.2012
ANUNT PUBLICITAR09.01.2012
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
ANUNT PUBLICITAR06.10.2011
Comunicare rezultat procedura de achizitie11.07.2011
ANUNT PUBLICITAR30.06.2011
ANUNT PUBLICITAR24.06.2011